Pokuste se prosím problém vyřešit za pomoci našeho návodu jak postupovat v případě, že Vaše tenisky nefungují:

Boty mi nesvítí – co mám dělat?

Připojte tenisky pomocí USB kabelu do sítě a nabijte obě tenisky do plné kapacity (doba nabíjení cca 4 hodiny). Tenisky při nabíjení červeně blikají (pokud na nabíjení nereagují, postupujte podle následujícího bodu). Po nabití blikat přestanou.

Zkontrolujte, zdali je baterie připojena k LED diodám

Během chůze či během přepravy tenisek mohlo dojít k rozpojení kabelu mezi akumulátorem a LED diodami. Vyjměte z boty vložku, abyste se dostali k baterii. Poté baterii odpojte od kabelů a znova ji zapojte. Je možné, že ve spoji kabelů byl pouze špatný kontakt. Pokud problém přetrvává, vyměňte baterie u Vašich tenisek (baterii z levé tenisky zapojte do pravé a naopak). Je možné, že tímto bude závada odstraněna.

Resetujte tenisky

Nabijte boty do plné kapacity (doba nabíjení přibližně 4 hodiny). Poté boty resetujte stisknutím tlačítka po dobu 30 sekund. Pokud i v tomto případě po vyzkoušení všech předchozích bodů tenisky stále nefungují, je možné, že máte vadný USB kabel.

Zkontrolujte USB kabel

Zkuste tenisky připojit do sítě například USB kabelem od Vašeho telefonu. Pokud se tenisky nabijí a poté svítí, máte vadný USB kabel. Stačí nás informovat o této skutečnosti na email support@ledfashion.eu a my Vám zdarma zašleme nový funkční USB kabel.

Nic z tohoto návodu Vám nepomohlo?