Pokúste sa prosím problém vyriešiť za pomoci nášho návodu ako postupovať v prípade, že Vaše tenisky nefungujú:

Topánky mi nesvieti – čo mám robiť?

Pripojte tenisky pomocou USB kábla do siete a nabite obe tenisky do plnej kapacity (doba nabíjania cca 4 hodiny). Tenisky pri nabíjaní na červeno blikajú (ak na nabíjanie nereagujú, postupujte podľa nasledujúceho bodu). Po nabití blikať prestanú.

Skontrolujte, či je batéria pripojená k LED diódam

Počas chôdze či počas prepravy tenisiek mohlo dôjsť k rozpojeniu kábla medzi akumulátorom a LED diódami. Vyberte z topánky vložku, aby ste sa dostali k batérii. Potom batériu odpojte od káblov a znova ju zapojte. Je možné, že v spoji káblov bol iba zlý kontakt. Ak problém pretrváva, vymeňte batérie u Vašich tenisiek (batériu z ľavej tenisky zapojte do pravej a naopak). Je možné, že týmto bude porucha odstránená.

Resetujte tenisky

Nabite topánky do plnej kapacity (doba nabíjania približne 4 hodiny). Potom topánky resetujte stlačením tlačidla po dobu 30 sekúnd. Ak aj v tomto prípade po vyskúšaní všetkých predchádzajúcich bodov tenisky stále nefungujú, je možné, že máte chybný USB kábel.

Skontrolujte USB kábel

Skúste tenisky pripojiť do siete napríklad USB káblom od Vášho telefónu. Ak sa tenisky nabijú a potom svieti, máte chybný USB kábel. Stačí nás informovať o tejto skutočnosti na email support@ledfashion.eu a my Vám zadarmo zašleme nový funkčný USB kábel.

Nič z tohto návodu Vám nepomohlo?